Rozliczanie dotacji

Twoja organizacja lub firma korzysta z dotacji?

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie rozliczania dotacji ze środków publicznych (w tym: unijnych, z Urzędu Pracy) lub prywatnych (granty).

Na Państwa zlecenie sporządzimy rozliczenie otrzymanej dotacji zgodne z zawartą umową.

Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów współpracy a także do zapoznania się z orientacyjnym kosztem naszych usług w zakładce Cennik